Op zaterdag 23 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging de Hofsteden mee aan de Landelijke Opschoondag. We verzamelen om 9.30 uur uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met koffie/thee en een korte instructie. Vervolgens gaan we de wijk in om zwerfafval op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes, handschoenen, zakken en grijpers. Helpt u ons mee?

Iedereen die helpt is uitgenodigd om na afloop mee te gaan naar ‘Onder de Linden’ voor een gemeenschappelijke lunch. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente en begint om 12.15 uur. Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl en kom op de 23e naar de Hoeksteen! Opgave voor de lunch is noodzakelijk!