De gemeente Noordenveld gaat met ingang van dit jaar anders maaien. Dit kan vragen oproepen. De gemeente informeert u er graag over.

Waarom aanpassingen? Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor gebruiken.

Wat is de bedoeling? We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle ruimte. Afhankelijk van de bloei van de soorten worden deze stroken 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg zodat mensen lekker kunnen zitten. Bij kruispunten en andere belangrijke zichtpunten zorgen we voor een goed uitzicht, hier staat de verkeersveiligheid voorop.

Hieronder een paar voorbeelden:

Direct langs de bosrand maaien we niet. Hierdoor komen er meer bloeiende kruiden. Langs het pad maaien we in een slingerende lijn, dit geeft een natuurlijke aanblik.

We zorgen ervoor dat de beplanting niet over het pad hangt.

Onverzorgd of een mooie natuurlijke uitstraling? Niet iedereen zal tevreden zijn over de andere manier van maaien. Er kunnen klachten/opmerkingen komen over het onderhoud. Wat er voor de één onverzorgd uitziet, is voor de ander echter een natuurlijke uitstraling. Het ziet er inderdaad anders uit dan een strak groen gazon. Dit wil niet zeggen dat het niet wordt verzorgd. We zorgen ervoor dat de begroeiing niet over gaat hangen om te voorkomen dat het verkeer/voetgangers hindert. Het is zeker geen bezuinigingsmaatregel, goed beheer op deze manier is zeker niet goedkoper. We doen het voor de flora en fauna, voor het vergroten van de biodiversiteit.

Vragen over deze brief? In deze brief hebben we uitleg gegeven de nieuwe manier van maaien ter bevordering van de biodiversiteit. Bij vragen hierover kunnen jullie terecht bij de meewerkend voorman van je wijk of dorp via het algemene telefoonnummer 050 – 502 7333

En hoe zit het dan met de schapen?

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch graslandbeheer. De schapen grazen selectief waardoor een goede variatie in beplanting ontstaat. En wat heel belangrijk is dat de schapen voor de verspreiding van zaden zorgen door hun uitwerpselen. Hierdoor ontstaat steeds meer bloemrijk grasland. Waar weer veel insecten bij zijn gebaat en de biodiversiteit vergroot. 

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn echte Drentse Schoonebekers. De schapen toeren door Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Maar behalve nuttig is een kudde schapen ook gewoon mooi om te zien.