De werkgroep groenvoorziening houd zich bezig met de kwaliteit en kwantiteit van het groen in onze wijk. Hoe is de beleving van de openbare ruimte in de wijk? Belangrijke uitganspunten voor deze werkgroep zijn:

    Welke waardering geven de bewoners aan het openbaar groen in de wijk de Hofsteden?
    Welke verbeteringen zijn noodzakelijk om de kwaliteit en kwantiteit van de groenvoorzieningen te verhogen?

Door een wijkschouw te houden met inwoners uit onze wijk, kan snel en eenvoudig een beeld worden verkregen van de situatie in de 'de Hofsteden'. Is er sprake van achterstallig onderhoud? Hoe schoon is de wijk en hoe zit het met ons straatmeubilair? Zijn er knelpunten waar direct aandacht aan moet worden besteed?

Een aantal zaken kunnen direct worden besproken met de dienst 'Wijkbeheer' van de gemeente Noordenveld. Andere verbeterpunten en ideeën die naar voren komen, zullen eerst moeten worden uitgewerkt door de werkroep, alvorens ze naar de gemeente gaan.

U kunt contact opnemen met de werkgroep 'Groenvoorziening' door een e-mail te sturen naar info@dehofsteden.nl of door een bericht te sturen via het contact formulier.