Beste wijkbewoner,

Sinds enkele jaren is de wijkbelangenvereniging actief in de wijk. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met: De Heereveense tuin, afronden aanleg 30 km gebied, participatie visie 2020-2025 van de gemeente; participatie bij de nota speelbeleid gemeente Noordenveld, vernieuwen website wijkbelangenvereniging.

Onze rol binnen de gemeente

Wij hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten en zijn op allerlei fronten actief geweest. Daarbij hebben wij gemerkt dat wij voor de gemeente een belangrijke parner zijn ald het gaat om het meedenken bij nieuw beleid en het vervangen van oud beleid voor nieuw van de gemeente. Omdat onze rol als gesprekspartner bij de gemeente groter wordt willen wij u als wijkbewoner meer betrekken bij ons werk. Wij denken daarbij aan uw inbreng bij bepaalde zaken die zich voordoen in onze wijk en waar wij als wijkbelangenvereniging bij betrokken worden. U hoeft daarbij niet direct lid te worden van het bestuur en allerlei taken uit te voeren; wij denken meer aan uw inbreng bij bepaakkde zaken due zich voordoen en waar wij als wijkbelangenvereniging bij betrokken worden.

Waarover zou u, o.a. mee kunnen praten?

Onderwerpen die nu spelen zijn het speelbeleid (speelveldjes, toestellen, etc.) en over niet al te lange tijd de BOR (groenonderhoud in de wijk). Zoals u, in de media, heeft kunnen lezen gaat de gemeente fors bezuinigen op groenonderhoud en de kans is zeer groot dat ons gevraagd wordt mee te denken hoe het onderhoud toch op een zo goed mogelijke manier kan plaatsvinden. Wij zijn overtuigd dat er wijkbewoners zien die hierover ideeën hebben. Graag zouden we die van u horen!

Hoe zou dit kunnen?

Zoals aangegeven is onze website vernieuwd. Vanaf nu worden alle agenda's en verslagen van het bestuur op de site geplaatst zodat u kunt zien waar wij ons mee bezig houden. Daarnaast willen wij op onze site de onderwerpen aangeven waar wij als wijkbelangenvereniging over kunnen meepraten bij de gemeente. U kunt via onze site uw mening aan ons kenbaar maken over een dergelijk onderwerp. Er zijn nu al zaken waarvan u denkt daar zou ik over mee willen praten dan kunt u ons e-mailen en dit aangeven. Wij zullen u via e-mail op de hoogte stellen als een dergelijk onderwerp aan de orde komt.

Website

Als u onze website bezoekt, ziet u de mogelijkheid om een e-mail abonnement te nemen. Als er nieuwe artikelen op de site geplaatst worden dan krijgt u daar via e-mail bericht van. Via het contactformulier op de site kunt u altijd op- of aanmerkingen maken. Via de e-mail kan dit natuurlijk ook (info@dehofsteden.nl).

Bestuursvergadering bijwonen

Wilt u een bestuursvergadering bijwoenen dan kan dit. Op onze site publiceren wij de agenda van de vergaderingen, zodat u kunt zien welke onderwerpen aan de orde komen. Omdat onze vergaderruimte niet al te groot is willen we graag weten als u komt. Wilt u ons hiervan dan in kennis stellen? Dit kan telefonisch bij het secretariaat of via e-mail of website.

Hoe nu verder?

Het versturen van een papieren nieuwsbrief en het in stand houden van een website kost geld en onze vrijwilligers veel tijd. Wilt u aan ons uw e-mailadres doorgeven, zodat wij in de toekomst u via e-mail kunnen benaderen? U kunt dit doen door uw e-mailadres te sturen naar info@dehofsteden.nl.

Bent u geen lid van onze vereniging dan kunt u wel uw e-mailadres doorgeven en horen wij graag uw mening. Hoe meer inbreng er van uw zijde komt des te beter weten wij hoe onze wijkbewoners over bepaalde zaken denken. Overigens bent u voor €5,00 per jaar al lid. Meldt u aan als lid via de website.