Wijknieuws

Geachte wijkbewoner van de Hofsteden,

 

Maakt u of één van uw kinderen gebruik van het openbaar vervoer naar Groningen?

Let dan op, er gaat wat veranderen!

Onderstaand vindt u de link naar de gemeentelijke website met de “Definitieve rapportage HOV Leek-Roden” over de mogelijke veranderingen.

We hebben voor u 2 plaatjes toegevoegd met de varianten 3, 4 die voor Roden (en de Hofsteden) van belang zijn.

In het rapport wordt variant 7 aanbevolen. Die heeft in eerste instantie een “keerlus” in Nieuw Roden en gaat niet via de Hofstedenlaan. Helaas is het ons niet gelukt om van deze variant een plaatje toe te voegen.

Over deze variant is nog geen definitief besluit genomen.

 

Laat uw stem horen als u ook de route over de Hofstedenlaan wilt houden.

 

Mail uw reactie of de bijgaande tekst: Ik wil graag de route over de Hofstedenlaan houden.

Naar: praatmeeoverbeterov@grontmij.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur wbv. de Hofsteden

 

Zie de 2 onderstaande screenshots van varianten 3, en 4.

Zie website waarop definitief verslag: Definitieve rapportage HOV Leek-Roden

https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/dossier_studie_hoogwaardig_openbaar_vervoer_(hov)/

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/dossier_studie_hoogwaardig_openbaar_vervoer_(hov)/

Contributie betaling 2014

Als u de contributie niet automatisch laat overmaken naar de wijkbelangen vereniging vragen wij u dat nu te doen voor 2014. Maak uw contributie van 5 euro over op IBAN-nr  NL41 RABO 0138 219 273 tnv WBV De Hofsteden. Mocht u over 2013 of eerdere jaren nog niet betaald hebben dan vragen wij u ook deze contributie over te maken op onze rekening. Alleen met ook uw bijdrage kunnen wij het werk van onze wijkbelangenvereniging goed uitvoeren.

Onze hartelijke dank!

In 2014 willen wij een schoonmaakactie in de wijk organiseren gekoppeld aan het verfraaien van de trafo’s/electriciteitskasten. Op veel plekken staan deze kasten in onze wijk. Soms klein en onopvallend maar soms groot, aan de rand van een speelveld en erg vies. Erg fraai zijn deze kasten niet. 

Wij hebben het idee opgevat om enkele van deze kasten te beschilderen. Onderstaand ziet u voorbeelden hoe geschilderde kasten er uit kunnen zien.

Spelletjesmiddag

Woensdag 23 oktober a.s. vieren wij met een spelletjesmiddag dat er in 2012 nieuwe speeltoestellen in onze wijk zijn geplaatst. Naast het Binnenhof ook aan de Doom, Landford, de Croeze en Heerenveense tuin. In de Heerenveense tuin zijn als laatste de avontuurlijke speeltoestellen geplaatst. Door het maken van een speelberg is er in de Heerenveense tuin een natuurlijke speelplek gecreëerd. Afgelopen winter hebben veel kinderen daar met de slee gebruik van gemaakt.

Om dit te vieren komt wethouder Huisman de spelletjes middag openen. Hij doet dit om 14:00 uur op het speelveld van het Binnenhof. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Koffie en thee en natuurlijk ranja staat klaar voor iedereen die daar zin in heeft. En de kinderen…die kunnen meedoen aan de spelletjes die daar op het Binnenhof klaar staan. Vrijwilligers zijn aanwezig om de kinderen te begeleiden.

De uitnodiging die alle kinderen in de wijk hebben gekregen vindt u in het menu onder Nieuws.


Enquête resultaten over de hondenpoepbakken in de wijk

Ruim 100 wijkbewoners hebben via de e-mail de enquête benantwoord. U vindt de resultaten van deze enquête in het menu onder Nieuws.

NL Doet actie “Verbeter je leefomgeving” een groot succes! 

Zaterdag 16 maart j.l. is in het kader van NL Doet de grote schoonmaakactie in onze wijk gehouden. Ruim 15 vrijwilligers kwamen bijeen in CBS De Hoeksteen om onder het genot van een kop koffie met cake af te spreken wie waar ging schoonmaken. Een merendeel van de vrijwilligers koos voor het prikken van afval vanwege het koude weer. Twee (en later drie) vrijwilligers hebben alle speeltoestellen in de wijk schoongemaakt. 

Het bestuur van de WBV bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan het slagen van deze dag. Te weten:

  • CBS de Hoeksteen voor het beschikbaar stellen van de aula in de school en koffie en thee
  • De gemeente voor het beschikbaar stellen van prikkers, hesjes, handschoenen, afvalzakken en containers
  • De vrijwilligers die de catering verzorgd hebben (o.a. het bakken van een cake) en zo druk aan het prikken en schoonmaken geweest zijn.