Wijknieuws

Het Oranjefonds vraagt uw aandacht voor het volgende:

Dit is de vlam. Een symbool van warmhartigheid. Met de raamsticker willen we aandacht vragen voor iedereen die een ander een warm hart toedraagt. We sporen mensen en organisaties aan de raamsticker op te plakken, zodat ze kunnen laten zien dat zij vinden dat niemand in Nederland er alleen voor zou moeten staan. 

Met de campagne Niemand Alleen willen we verbondenheid creëren en mensen de mogelijkheid geven om uit te dragen dat zij klaarstaan voor anderen. We hebben gekozen voor een vlam, omdat die licht geeft in de duisternis en warmte uitstraalt. 

Het zou heel mooi zijn als jouw organisatie dit onder de aandacht van jullie achterban wil brengen. Zo kunnen we samen zorgen dat ons land zich verbonden voelt, dat we kunnen voelen dat er naast alle ellende ook veel moois gebeurt. 

Vraag de vlam snel aan als je vindt dat er meer aandacht mag zijn voor alle mensen die anderen een warm hart toedragen. Help mee dit uit te dragen door deze sticker op het raam van jullie kantoor te plakken. Zo kunnen we verbonden zijn, in een tijd waarin afstand houden noodzakelijk is. Doe je mee?

Sandra Jetten
Directeur Oranje Fonds

Vraag de sticker aan

Doe mee met het Oranjefonds

Een gift voor het Oranjefonds

Om het 'Welzijn in Noordenveld' (WiN) ook in onze wijk te bevorderen zal er op zaterdag 29 augustus van 13 tot 15 uur een 'Fleur op Meeting point' zijn op het Binnenhof. Lees er meer over in onderstaand artikel.

'Maaien en schapen in en rond onze wijk': u heb het het vast al opgemerkt, er is een gewijzigd maaibeleid in onze wijk. En dan bedoelen we niet alleen door de inzet van schapen. Hieronder leest u er meer over.

Bovendien is het bestuur van de wijkbelangenvereniging versterkt met een nieuw bestuurslid: Alex van Wijngaarden. Voor het voltallig bestuur kijk onder het menu: Wijkbelangenvereniging, Bestuur.

Op onze witte fietsen, in onze witte bus, met onze witte WiN jassen aan: Projectteam ‘WiJ buurten’ trekt er op uit in Roden. Ditmaal is de wijk de Hofsteden aan de beurt. Hoe gaat het bij jouw in de buurt? Wat gaat er goed en wat ontbreekt er als het gaat om voorzieningen die bijdragen aan jouw welzijn? Met deze vragen gaat het projectteam langs verschillende deuren op 25 en 27 augustus en worden de WiJ buurten enquête huis – aan – huis verspreidt.

Zaterdag 29 augustus van 13.00 – 15.00 uur is het projectteam met een zogenoemde ‘Fleur op meeting point’ in de wijk aanwezig.

Vanaf 13.00 uur wordt er een pop-up terras gerealiseerd waar wijkbewoners mogen aanschuiven voor een gesprek en het halen van gratis tuinzaadjes en bloemetjes. Deze kleurrijke aanpak fleurt de buurt letterlijk op en bij het overhandigen is het team benieuwd naar de mening van de buurt: wat is er nog meer nodig om deze buurt op te fleuren? In het kader van ontmoeting en contact vangt WiJ buurten signalen op  over de buurt. Hoe woont men in deze wijk? Ontmoet men elkaar genoeg? Wat heb je nodig qua voorzieningen om met veel plezier in de wijk te wonen. Met deze antwoorden gaat WiN aan de slag en het liefst in samenwerking met de buurtbewoners.

Kan jouw tuin wel wat extra kleur gebruiken en heb je tien minuten tijd? Kom dan langs op zaterdag 29 augustus tussen 13.00-15.00 uur bij het speelveld de Binnenhof. Hopelijk tot dan!

Voor meer informatie neem contact op met Welzijn in Noordenveld 050 317 6500 of bekijk onze facebookpagina.

Liever online aangeven hoe het gaat bij jou in de buurt? Ga dan naar www.stwin.nl/wijbuurten.nl

De gemeente Noordenveld gaat met ingang van dit jaar anders maaien. Dit kan vragen oproepen. De gemeente informeert u er graag over.

Waarom aanpassingen? Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor gebruiken.

Wat is de bedoeling? We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle ruimte. Afhankelijk van de bloei van de soorten worden deze stroken 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg zodat mensen lekker kunnen zitten. Bij kruispunten en andere belangrijke zichtpunten zorgen we voor een goed uitzicht, hier staat de verkeersveiligheid voorop.

Hieronder een paar voorbeelden:

Direct langs de bosrand maaien we niet. Hierdoor komen er meer bloeiende kruiden. Langs het pad maaien we in een slingerende lijn, dit geeft een natuurlijke aanblik.

We zorgen ervoor dat de beplanting niet over het pad hangt.

Onverzorgd of een mooie natuurlijke uitstraling? Niet iedereen zal tevreden zijn over de andere manier van maaien. Er kunnen klachten/opmerkingen komen over het onderhoud. Wat er voor de één onverzorgd uitziet, is voor de ander echter een natuurlijke uitstraling. Het ziet er inderdaad anders uit dan een strak groen gazon. Dit wil niet zeggen dat het niet wordt verzorgd. We zorgen ervoor dat de begroeiing niet over gaat hangen om te voorkomen dat het verkeer/voetgangers hindert. Het is zeker geen bezuinigingsmaatregel, goed beheer op deze manier is zeker niet goedkoper. We doen het voor de flora en fauna, voor het vergroten van de biodiversiteit.

Vragen over deze brief? In deze brief hebben we uitleg gegeven de nieuwe manier van maaien ter bevordering van de biodiversiteit. Bij vragen hierover kunnen jullie terecht bij de meewerkend voorman van je wijk of dorp via het algemene telefoonnummer 050 – 502 7333

En hoe zit het dan met de schapen?

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch graslandbeheer. De schapen grazen selectief waardoor een goede variatie in beplanting ontstaat. En wat heel belangrijk is dat de schapen voor de verspreiding van zaden zorgen door hun uitwerpselen. Hierdoor ontstaat steeds meer bloemrijk grasland. Waar weer veel insecten bij zijn gebaat en de biodiversiteit vergroot. 

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn echte Drentse Schoonebekers. De schapen toeren door Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Maar behalve nuttig is een kudde schapen ook gewoon mooi om te zien.

Op zaterdag 23 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging de Hofsteden mee aan de Landelijke Opschoondag. We verzamelen om 9.30 uur uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met koffie/thee en een korte instructie. Vervolgens gaan we de wijk in om zwerfafval op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes, handschoenen, zakken en grijpers. Helpt u ons mee?

Iedereen die helpt is uitgenodigd om na afloop mee te gaan naar ‘Onder de Linden’ voor een gemeenschappelijke lunch. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente en begint om 12.15 uur. Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl en kom op de 23e naar de Hoeksteen! Opgave voor de lunch is noodzakelijk!