Wijknieuws

 

In oktober 2007, bij de ledenwerfactie, werd de mogelijkheid geboden de contributie via automatische incasso te betalen.

Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. De bedoeling was dat de contributie in januari geïncasseerd zou worden. Door omstandigheden is dat tot nu toe nog niet gebeurd.

Inmiddels is het incasso-programma van de bank door ons ontvangen. Wij streven ernaar deze maand (februari) de contributie van uw rekening te incasseren.
Als u ervoor heeft gekozen de contributie zelf over te maken (en dat nog niet heeft gedaan) dan kunt u dat doen naar onze Rabo rekening 13.82.19.273. Wilt u daarbij uw adres vermelden?
Bert Neven, penningmeester

 

Iedere maand wordt er op de site een straat uit 'de Hofsteden' besproken. Bent u benieuwd of ook uw straat hier bij staat kijk dan snel bij Straten.