Een havezate is een voor militaire doeleinden versterkt huis (burcht), hofsteden, hof of hoeve. Het bezit van een havezate gaf onder meer recht op een plaats in de ridderschap van de provincie en zo'n plaats gaf dan veelal vrijdom van belastingen. Dat is de voornaamste reden, waarom de adel streefde naar het bezit van een havezate.Straten in onze wijk die vernoemd zijn naar havezaten zijn: de Cloese, Entinge, Dunninge, de Klencke.