Roden, 7 april 2015 

Onderwerp: Hondenspeelveld

Geachte wijkbewoner,

Op onze Algemene Ledenvergadering hebben wij uitleg gegeven over het initiatief in onze wijk voor het aanleggen van een hondenspeelveld. Naar aanleiding van deze vergadering heeft hierover een artikel in De Krant gestaan. Wij hebben vernomen  dat er onrust is ontstaan over het plan dat mogelijk wordt veroorzaakt door een niet volledig beeld van de plannen.

Locatie

Het voornemen is om op een gedeelte van het grasveld dat aan het fietspad ligt, dat de verbinding vormt tussen de Slangenborg en de Kastelenlaan, te bestemmen als speelveld voor honden.

Hondenspeelveld

Er komt een hek om het beoogde gedeelte, zodanig dat honden niet de straat over kunnen rennen. De voorwaarde voor gebruik van dit veld is dat de hondenbezitter het veld na gebruik schoon achterlaten.  Voor het opruimen van de hondenpoep worden een zakjesdispenser en een afvalbak geplaatst.

Het veld is niet bedoeld als uitlaatveld voor honden maar is bedoeld om honden op een veilige manier los te kunnen laten spelen/rennen.

Daarnaast worden er bankjes geplaatst voor de hondenbezitter.

Pilotproject

Dit plan is nieuw in onze wijk. Omdat wij geen ervaring hebben met een dergelijk veld, beschouwen wij deze actie als een proef. Wij zijn ons er van bewust dat een hondenspeelveld voor overlast zou kunnen gaan zorgen. Uiterlijk na 1 jaar willen we dit project evalueren om te kijken of het veld aan de gestelde verwachtingen voldoet. 

Mocht blijken dat het veld toch tot overlast leidt, dan zal bekeken worden welke stappen ondernomen moeten worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om op een andere locatie een dergelijk speelveld te creëren.

Vragen

Voor vragen over deze brief kunt u via e-mail contact opnemen met wbv. de Hofsteden via info@dehofsteden.nl

Namens WbV.   "De Hofsteden" 

Bert Akker, voorzitter