Het kasteel De Dohm is gelegen aan de zuidrand van de Heerlense stadswijk Welten. Het bestaat uit een herenhuis, deels met een nu droge gracht omgeven, met ten noorden ervan een niet omgrachte u-vormige bouwhoeve.  Oorspronkelijk maakte deze hoeve deel uit van de U-vormige boerderij, die ten noorden van het herenhuis De Dohm ligt. Het pand is van baksteen, enkele fragmenten zijn van mergel en Kunradersteen. Het is als woonhuis in gebruik. In het begin van de negentiende eeuw was het huis met uitzondering van de zijde naar de voorburcht met een gracht omgeven. Die gracht zette zich aan de oostzijde voort, wat een aanwijzing is dat ook de voorburcht oorspronkelijk omgracht is geweest. Achter het huis strekte zich een grotendeels omgrachte rechthoekige boomgaard uit.Het kasteel bestaat uit twee bijna haaks op elkaar staande rechthoekige, tweelaagse bouwvolumes met kelders. Ze liggen aan de noordoostzijde van een eenvoudig pleintje. De tweedeling van het herenhuis manifesteerde zich in het begin van de negentiende eeuw ook in de indeling van de voorburg. De L-vormige bouwhoeve op de noordwesthoek was opgedeeld. Aan de oostzijde stond een zelfstandige L-vormige schuur. De bouwhoeve werd na een felle brand in 1878 geheel in baksteen herbouwd en aan de oostzijde verlengd. (…) In dezelfde tijd werd de westvleugel aan de noordzijde verlengd met een stal.