De wijkagent

De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af op de wensen van de burgers. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk te weten wat er speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede contacten onmisbaar.
De wijkagent speelt daarin een belangrijke rol. Hij is vaak aanwezig in zijn wijk en is voor velen het bekende gezicht van de politie. In veel gevallen is hij voor het eerste aanspreekpunt.
Een belangrijke taak van de wijkagent is het leggen en onderhouden van contacten. En dan niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar ook met lokale overheden, winkeliers, scholen, maatschappelijk werk en woningstichting. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in Noordenveld iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we Noordenveld een leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Noordenveld werken vier wijkagenten. Iedere wijkagent heeft een eigen gebied. Voor onze wijk onderstaand de namen. Telefonisch zijn de wijkagenten bereikbaar via tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

De wijkagenten voor Roden en Nieuw-Roden:

  • Sander Bijvank
  • Harry Prak