Nieuwsbrief nr. 1,                                                                  d.d. 12-12-2011.

Beste klanten, leden en geïnteresseerden van/in de Energie Coöperatie Noordseveld: hier is ‘ie dan: de eerste nieuwsbrief!

Omdat niet iedereen op de hoogte is van de aanleiding van het initiatief om een coöperatie op te richten om duurzame energie te gaan leveren én opwekken, hier een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis.

In april 2010 riep “Dorpsbelangen Langelo” een werkgroep in het leven om te onderzoeken of het mogelijk was om met de inwoners van ons dorp Langelo gezamenlijk en goedkoop energie in te kopen. Wij gingen met vijf mensen aan de slag, voerden gesprekken met de NAM, die het een goed initiatief vond, maar voorlopig geen mogelijkheden zag –economisch én juridisch- om samen met de werkgroep een project te beginnen. In de media was al sprake van coöperaties in diverse wijken en gemeenten in Nederland en ook de optie duurzaamheid kwam al direct ter sprake. De NAM raadde ons aan met een oud-werknemer te gaan praten: Johan Kiewiet, die op Ameland een energie-coöperatie was gestart. De werkgroep toog naar Ameland en daarna naar Rotterdam om contact te leggen met Greenchoice. Deze combinatie leek ook ideaal voor onze opdracht: collectief konden we groene stroom en gas in-kopen en leveren, goedkoper dan bij de lokale leverancier. En bovendien zou de coöperatie op deze manier winst maken, waarmee we dan zouden kunnen investeren in de opwekking van duurzame energie!

 De voordelen voor de klant van de Energie Coöperatie:

- u doet zaken met een kleinschalig bedrijf in uw eigen regio;

- u heeft al uw energiezaken overzichtelijk op één factuur;

- u bespaart op uw energiekosten;

- u stimuleert de economie en werkgelegenheid in eigen regio;

- u investeert in uw eigen bedrijf;

- u spaart het milieu!

In maart 2011 hebben wij onze bevindingen voorgelegd aan de jaarvergadering van Dorpsbelangen en daar kregen we het fiat om door te gaan: een avond beleggen om een presentatie te geven aan belangstellenden. Tijdens gesprekken met diverse sympathisanten en bestuurders werden we ons er al snel van bewust, dat Langelo een té smalle basis voor ons doel zou zijn en we besloten dat we heel Noordenveld als doelgroep zouden nemen.

Op 24 mei 2011 hebben we Johan Kiewiet uitgenodigd die in café Bralts in Langelo een PowerPointpresentatie gaf over de coöperatie op Ameland. Het was een interessante avond met veel belangstellenden, die zich duidelijk in de materie hadden verdiept. Daarna hebben we alle Verenigingen voor Dorps-belangen en de IVN-afdelingen in Noordenveld aangeschreven om een bestuur te werven, hetgeen bestuurs-leden in Peize, Steenbergen, Peest en Langelo opleverde. Het bestuur is en blijft een verzameling van bevlogen vrijwilligers.

De coöperatie is officieel opgericht op 12 augustus 2011 bij Holland-v.d. Woude notarissen. En eind september, op de Jaarbeurs van het Noorden zijn we begonnen met het werven van klanten en leden. Inmiddels hebben we in een groot deel van de gemeente Noordenveld brochures huis aan huis bezorgd en hebben we velerlei reacties gekregen, in de vorm van aanmeldingen als lid, als klant, maar ook veel vragen op het gebied van opwekking van duurzame energie. We hebben dan ook het plan opgevat om binnenkort te beginnen met een pilot: het plaatsen van zonnepanelen op tenminste ons dak komend voorjaar. Er staan gesprekken op de rol met leveranciers en installateurs; aan de hand daarvan gaan we ons verdiepen in de diverse opties, ook in samenwerking met de RAS-dorpen. Ondertussen hebben we ook al gesprekken gevoerd met D.E.O. (Drentse Energie Organisatie = initiatief van provincie), die ons bij kan staan met adviezen over de kwaliteit van diverse panelen en omvormers.

Ook hebben we contact gezocht met Grunneger Power, waarop we al een reactie hebben gekregen.

Omdat duurzaamheid –“voor de wereld van onze (klein-)kinderen”- bij onze coöperatie hoog in het vaandel staat, hebben we het plan opgevat om een project te gaan doen op basisscholen; alle scholen zijn aangeschreven, waarbij we vooral mikken op de zevende groepers, die in 2020 20 jaar. Zij zullen gevraagd worden hun energie-visie op die periode te geven met “twenty to twenty”. Er zijn inmiddels al verschillende positieve reacties binnen om in februari te starten.

De Gemeente Noordenveld heeft als doelstelling een CO2-neutrale gemeente te worden en juichte de oprichting van de Energie Coöperatie Noordseveld dan ook toe met een startsubsidie, een bijdrage in de oprichtingskosten. Onlangs nam de gemeente een motie aan ons te steunen.

Omdat een verlaging van de energierekening begint met een lager energieverbruik is het logisch dat wij als Coöperatie een bewust energiebeleid voeren. Daarin ligt besloten advies én voorlichting over energiebesparing.

 Hier alvast wat bespaartips:

-zet de verwarming laag als iedereen weggaat en ’s nachts                                  € 165,- per jaar

-probeer de thermostaat 1o lager te zetten dan u gewend bent                    -    50,- per jaar

-vervang de douchekop door een spaardouchekop                                        -    35,- per jaar

-vervang gloeilampen door energiezuinige lampen                                      -    65,- per jaar

-zet alle apparaten écht uit i.p.v. op stand-by                                                -    65,- per jaar

 Wellicht zijn een paar van deze tips voor u bruikbaar en kunt u zó meteen al op uw energierekening besparen.

Het kan ook zijn, dat uw huis nogal wat warmte naar buiten laat verdwijnen: daar is échte winst te behalen:

-spouwmuurisolatie

-dubbel glas

-vloerisolatie

-dakisolatie

 Als er behoefte is aan deze laatste vormen van duurzame verbetering van woningen, dan is het misschien aantrekkelijk om dat met meerdere mensen tegelijk te doen via de Coöperatie: laat dat weten en meld u aan en dan kunnen we gezamenlijk onderzoeken wat de beste opties zijn!     

Verder nodig ik leden en belangstellenden, die nog geen klant van de Coöperatie zijn, van harte uit zich aan te melden, ook al is er sprake van een lopend contract: u heeft er geen omkijken naar: u wordt dan overgezet op de dag dat uw contract bij de huidige leverancier afloopt. En u loopt dan niet het risico dat uw huidige contract stilzwijgend weer een jaar wordt verlengd.

Over een paar maanden gaan we met onze leden een eerste Algemene Ledenvergadering houden om te brainstormen over de gang van zaken en het vervolg.

Er zijn al belangstellenden die hebben aangegeven zonnepanelen te willen plaatsen: zij krijgen bericht van ons, zodra we concrete gegevens hebben. Wilt u deze informatie ook? Meldt u even aan op info@ecnoordseveld.nl.

 Met de energieke groeten van het bestuur ECNoordseveld:

Richard Ton

Pieter Wittenberg

Susanne Ton

Petra Holzhaus

Albert Wemmenhove

Ruud Giesberts