Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 22 december om 19:30 uur aan de Hofstedenlaan te Roden

Aan de orde komt:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van 20 oktober 2020
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Opschoondag 2021
  5. Website wbv de Hofsteden
  6. Terugkoppeling Platform
  7. Omzien in coronatijd
  8. Rondvraag
  9. Sluiting