Dinsdag 21 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats van de wijkbelangenvereniging de Hofsteden. De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in het dorpshuis in Nieuw­Roden Roderweg 86. De verschillende werkgroepen doen verslag van de activiteiten en bereikte resultaten van het afgelopen jaar en de penningmeester zal verslag doen van de financiën. Verder zal er een presentatie worden gegeven door Energie Coöperatie Noordseveld van energie coöperatie Noordenveld. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.  Daarnaast zal er afscheid genomen worden van 2 bestuursleden, die vanaf de oprichting van de wijkbelangenvereniging betrokken zijn geweest. Als waardering voor hun geweldige inzet hoop ik op een grote opkomst in het dorpshuis van Nieuw Roden. 

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Presentatie energiecooperatie Noordseveld
  3. Mededelingen
  4. Afscheid van bestuursleden en vrijwilligers
  5. Jaarverslag 2011
  6. Verslagen van de werkgroepen
  7. WVTTK
  8. Sluiting