Wijkbelangenvereniging ‘de Hofsteden’

 

 Mail: info@dehofsteden.nl

Website: www.dehofsteden.nl

Twitter: @infodehofsteden

Facebook: www.facebook.nl/dehofsteden 


Geachte wijkbewoner(s)

 

Woont u met plezier in deze wijk? Vindt u dat de straten en het groen er netjes uitzien? Voelt u zich veilig? Zomaar een paar vragen waar wij ons als wijkbelangenvereniging mee bezig houden.

Ook het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest om onze wijk een prettig woon- en leefklimaat te geven.  Hoe wij dit hebben gedaan kunt u lezen in ons jaarverslag en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar waren staat in het financiële verslag. Deze verslagen kunt u inzien op onze site maar komen tijdens onze algemene ledenvergadering aan de orde.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op onze ledenvergadering. U bent geen lid? Geen probleem, u bent toch van harte welkom!

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 25 februari 2014 om 20:00 uur in het dorpshuis te Nieuw-Roden.

Naast het jaarverslag en het financiële verslag presenteren wij onze plannen voor dit jaar. Wij willen graag van u horen wat u van onze plannen vindt en misschien heeft u zelf ideeën of suggesties. Laat ze ons weten!

Openbaar Vervoer

Veel van onze wijkbewoners maken gebruik van het openbaar vervoer. Daarom hebben wij een vertegenwoordiger van het OV bureau uitgenodigd om te vertellen wat dit bureau zoal doet en wat de plannen rond het busvervoer zijn voor het volgend jaar. Hierover heeft u al veel in de krant kunnen lezen maar wellicht heeft u nog vragen of suggesties. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen en suggesties kwijt.

U kunt uw ervaringen met de huidige vervoersregeling weergeven maar bent u kritisch op het busvervoer dan kunt u ook dit geluid laten horen. Voor onze wijk kan het heel belangrijk zijn dat u aanwezig bent en uw mening geeft. Wist u bijvoorbeeld dat het plan is om volgend jaar geen bussen meer over de Hofstedenlaan te laten rijden?

Aanspreekpunt gemeente

Afgelopen jaar hebben de wijkbelangenverenigingen en verenigingen van plaatselijk belang een convenant met de gemeente gesloten. In dit convenant zijn de samenwerkingsafspraken tussen deze partijen opgenomen. De gemeente gaat er vanuit dat de inwoners vertegenwoordigd worden door deze verenigingen. Daarom is het van belang dat u uw mening geeft over de onderwerpen die aan de orde zijn. Zo is er een enquête gehouden over de hondenpoep en hebben wij uw mening gevraagd over de speelvoorzieningen. Wij zouden graag nog meer en vaker uw mening horen. Hiervoor maken wij graag gebruik van social media.  

Twitter en Facebook

Om onze toegankelijkheid te vergroten heeft de wijkbelangenvereniging een facebookaccount geopend en een twitteraccount. Belangrijke gebeurtenissen worden vermeld op Twitter en kunt u lezen op Facebook. Wilt u ons zowel op twitter als op facebook volgen zodat u weet wat er speelt in de wijk? U kunt reageren op de berichten en waar gewenst zullen wij reageren op uw bericht. Ons twitteraccount is: @infodehofsteden. Op facebook kunt u ons vinden onder www.facebook.nl/dehofsteden.  Uitgebreide informatie blijft beschikbaar op onze website.

Wij zijn heel blij als u het werk van de wijkbelangenvereniging wilt steunen.. Bent u nog geen lid maar wilt u ons wel stenen? Voor € 5,00 in het jaar bent u lid. Aanmelden kan via onze website (www.dehofsteden.nl). Bent u lid en heeft u uw jaarlijkse lidmaatschap al betaald?

Wij zien u graag op onze algemene ledenvergadering op dinsdag  25 februari a.s. om 20:00 uur in het dorpshuis in Nieuw-Roden .

 


 

Jaarvergadering

 

Binnenkort houden we weer de jaar vergadering van de Wijkbelangenvereniging. Als u geinformeerd wilt blijven over het wel en wee van onze wijk en u mee wilt praten over de plannen voor onze wijk, zorg dan dat u er bij bent op 25 februari 2014 om 20 uur in het Dorpshuis aan de Roderweg te Nieuw-Roden.

 

Agenda algemene ledenvergadering 2014 

 

1.      Opening 

 

2.      Vaststellen verslag jaarvergadering 2013 

 

3.      Financieel verslag 2013 

 

4.      Jaarverslag 2013 

 

5.      Plannen 2014

 

PAUZE

 

Na de pauze zal de heer B. Luytjes een presentatie houden over het OV bureau. 

 

In de presentatie wordt uitgelegd wat het OV bureau doet; consumentenplatform;  welke type bussen er rijden; hoe de OV kaart werkt ook met overstappen etc.  Aansluitend kunnen hierover vragen gesteld worden.

 

Het bestuur van de wijkbelangenvereniging verneemt graag uw ervaring met de huidige bussen/routes/tijden.

 

Het huidige bestuur:

 

-      Sinds 2007, Bert Akker, voorzitter

 

-      Sinds 2007, Bert Neven, penningmeester

 

-      Sinds 2009, Henriëtte Johannes, secretaris

 

-      Sinds 2009, Jan Dijkstra, vertegenwoordiger in het platform wbv’s Roden 

 

-      Ondersteuning door Jan Donkelaar WiN