Inkomsten en uitgaven

   
             

rek.nr.

Inkomsten:

2013

rek.nr.

Uitgaven:

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

8000

contributies

850,00

4330

Bankkosten

116,43

 

8500

subsidies speeld

225,00

4010

Bestuursvergaderingen

119,40

 

8900

Gem. subsidie

150,00

4090

Administratiekosten

36,30

 

 

Rente spaarrek.

5,07

4010

Jaarvergadering

248,50

 

 

 

 

4090

Bestuursuitje

148,15

 

 

 

 

4000

NL Doet+spelmiddag

361,00

 

 

 

 

4340

Kosten website

60,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.230,07

 

Totaal

1.090,28

 

 

 

 

 

Saldo ink/uit

139,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.230,07

 

Totaal

1.230,07

 
             
 

Balans per 31 december 

   

rek.nr.

Debet

2012

2013

Credit

2012

2013

1000

Kas

 

36,99

 

 

 

1100

Rabobank

93,88

391,61

eigen vermogen

2.574,37

 

1110

Spaarrekening

510,49

315,56

Vooruitontvangen

45,00

 

1300

Debiteuren 2011

695,00

605,00

 

 

 

1300

Debiteuren 2012

675,00

670,00

 

 

 

1300

Debiteuren 2013

 

655,00

 

 

 

1170

incasso 2013

0,00

750,00

 

 

 

1170

incasso 2012

645,00

0,00

 

 

 

 

Totaal

2.619,37

3.424,16

Totaal

2.619,37

 

             
             

Aantal leden per 31 december 2013: 304

verloop liquiditeiten

 

       

Rek.crt

1-1-2013

93,88

Contributie-opbrengst: 304 x 5 euro = 1520 euro

Spaarrek.

1-1-2013

510,49

       

 

 

 

Nog niet betaalde contributies:

 

Rek.crt.

31-12-2013

391,61

jaar:

aantal:

bedrag:

 

Spaarrek.

31-12-2013

315,56

2011

121

605,00

 

Kas

31-12-2013

36,99

2012

134

670,00

 

 

 

 

2013

131

655,00

 

 

mutaties

-139,79

 

totaal

1.930,00