Jaarverslag 2013 Wijkbelangenvereniging de Hofsteden. 

Het afgelopen jaar is het bestuur samen met een aantal wijkbewoners aan de slag geweest met de volgende activiteiten 

Hondenpoep

Sinds de oprichting van de Wijkbelangenvereniging staat de overlast van hondenpoep op de agenda. De Hofsteden was de eerste wijk die hondenpoeppaaltjes heeft geplaatst in de wijk. Het afgelopen jaar zijn er, in samenwerking met de gemeente, hondenpoepbakken en dispensers geplaatst in de wijk. De eerste resultaten zijn positief. De uitslag van een enquête is terug te vinden op onze website.

Speeltoestellen

In oktober is er een spelletjesmiddag georganiseerd  vanwege het feit dat er in 2012/2013 nieuwe speeltoestellen in onze wijk zijn geplaatst. Naast het Binnenhof zijn ook nieuwe speeltoestellen geplaatst aan de Doom, Landfort, de Cloeze en Heerenveense tuin. In de Heerenveense tuin zijn als laatste avontuurlijke speeltoestellen geplaatst. Daarnaast is er in deze tuin een natuurlijke speelberg gecreëerd. Afgelopen winter hebben daar veel kinderen met de slee gebruik van gemaakt. De spelletjesmiddag is door ongeveer 50 kinderen bezocht en was een groot succes. De opening werd verricht door Wethouder Huisman.

Schoonmaakactie

In Maart  is in het kader van NL Doet een grote schoonmaakactie in onze wijk gehouden. Ruim 15 vrijwilligers kwamen bijeen in CBS De Hoeksteen om onder het genot van een kop koffie met cake (door een vrijwilliger gemaakt) af te spreken wie waar ging schoonmaken. Een merendeel van de vrijwilligers koos voor het prikken van afval vanwege het koude weer. Twee (en later drie) vrijwilligers hebben alle speeltoestellen in de wijk schoongemaakt. De actie was een goot succes en werd gewaardeerd, gezien de reacties uit de wijk, door vele bewoners.

Overleg HOV

De wijkbelangenvereniging is gevraagd om mee te denken in de verbetering van het openbaar vervoer in Roden. Tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Nieuw Roden zijn de plannen hiervoor gepresenteerd en heeft de wijkbelangenvereniging zijn op- en aanmerkingen gegeven. Op de website van de gemeente Noordenveld kunt u hier meer informatie over vinden.

Wijkschouw

In samenwerking met de gemeente en politie is een wijkschouw gehouden. Tijdens de schouw zijn we de hele wijk doorgelopen om te kijken waar verbetering noodzakelijk is.

Socialmedia

Ook de Wijkbelangenvereniging de Hofsteden gaat met de tijd mee. Sinds kort zijn we naast de website ook te volgen via Twitter en Facebook.

Ons bestuur is vertegenwoordigd in het platform wijkbelangenverenigingen Roden.

Op onze website staan alle agenda’s en verslagen van de bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt getracht zoveel mogelijk informatie op de website te plaatsen