Agenda Jaarvergadering 2015, op 3 maart, Dorpshuis Nieuw-Roden

Geachte wijkbewoner(s),

Het leefbaar houden van onze wijk zal meer inzet van de wijkbewoners gaan vergen. Door bezuinigingen van het Rijk en de hierdoor teruglopende inkomsten voor de gemeente hebben tot gevolg dat er minder aan onderhoud gedaan wordt in de wijken. Al enkele jaren is het onderhoudsniveau in de wijken laag en dat valt met name in de zomermaanden het meeste op. Veel groen tussen de tegels, overhangende takken en gras dat hoog staat. Een terugtrekkende overheid (in dit geval de gemeente) kan betekenen dat er meer verwacht wordt van de inwoners. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde vormen van onderhoud door wijkbewoners zal (moeten) worden gedaan.

 Een uitdaging die kansen biedt! De wijkbelangenvereniging is voor de gemeente het aanspreekpunt om dergelijke zaken te regelen.

U woont in de wijk De Hofsteden. Onze wijkbelangenvereniging is voor u het aanspreekpunt bij en voor de gemeente. Wij horen daarom graag wat u vindt dat goed en minder goed gaat in onze wijk. Op dinsdag 3 maart a.s houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd ook als u geen lid bent van onze vereniging. Wij krijgen graag van alle wijkbewoners input voor ons werk. Dus laat van u horen!

De vergadering wordt gehouden in het dorpshuis in Nieuw-Roden en begint om 20:00 uur.Tijdens de vergadering wordt teruggeblikt op de activiteiten in het afgelopen jaar. Het jaarverslag 2014 ligt op 3 maart voor u klaar. Ook het financiële verslag wordt dan behandeld. Beide verslagen treft u aan op onze website (www.dehofsteden.nl) Naast een terugblik zullen wij u ook vertellen over de geplande activiteiten voor 2015.

Behalve een project waarop we tijdens deze vergadering meer over vertellen willen we meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Deze schoonmaakdag vindt plaats op zaterdag 28 maart a.s. Wilt u meehelpen het zwerfafval in onze wijk op te ruimen? Geeft u zich dan op via info@dehofsteden.nl of tijdens de algemene ledenvergadering. Eerder hebben wij met buurtbewoners de speeltoestellen in onze wijk schoongemaakt en dat was een groot succes.

Agenda:

- Opening
- Verslag alg. ledenvergadering 2014
- Jaarverslag 2014
- Financieel verslag 2014
- Nieuwe projecten
- Groen adoptieplan
- Rondvraag
- Sluiting