Jaarverslag 2014 Wijkbelangenvereniging de Hofsteden.

 

Het afgelopen jaar is het bestuur samen met een aantal wijkbewoners aan de slag geweest met de volgende activiteiten

Electriciteitskasten

Op 28 november zijn er twee beschilderde electriciteitskasten, onder grote publieke belangstelling, onthuld door Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld en de heer  Ton Harteveld van Enexis.. Deze kasten zijn ontworpen en geschilderd door leden van de teken en schilderclub Roden. Vanuit onze wijk en andere wijken vanuit de gemeente zijn vele positieve reacties binnengekomen. In het komende jaar zullen er nog twee kasten worden beschilderd.

Overleg HOV

Ook in 2014 is de wijkbelangenvereniging betrokken geweest bij het HOV. Zoals er nu naar uitziet zal er gekozen worden voor variant 3. Voor de wijk de Hofsteden betekent dit, dat de bus over de Hofstedenlaan blijft rijden en dat er ter hoogte van de Kastelenlaan een keerlus, rotonde komt. Zoals het er naar uitziet zullen de haltes aan de Dorth en de Kastelenlaan komen te vervallen. Er wordt nog gesproken over een plus variant, wanneer hier voor gekozen wordt zullen de haltes blijven bestaan. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.

Huisnummering Havezathenlaan

De voorzitter en secretaris zijn naar het overleg geweest van de gemeente samen met de bewoners van de Havezathenlaan die om her/vernummering van het huizenblok hebben gevraagd en de omwonenden van dit huizenblok. Dit was een goed overleg. Er zijn drie alternatieven naar voren gekomen om de problemen rond de huisnummering op te lossen. Het alternatief om het betreffende blok van even nummers te voorzien kreeg veel bijval. De gemeente gaat deze alternatieve op haalbaarheid onderzoeken en koppelt dit terug.

De huisnummering is, naar tevredenheid, van alle bewoners opgelost

 

Hondenuitlaatveld

 

Een tweetal bewoners heeft het bestuur van de wijkbelangenvereniging gevraagd om hun initiatief te ondersteunen voor een hondenuitlaatveld. Er is een gesprek geweest met de verantwoordelijke wethouder. Die staat hier positief tegenover. Er is een werkgroep gevormd om de plannen verder uit te werken.

Wijkschouw

In samenwerking met de gemeente en politie is een wijkschouw gehouden. Hierbij zijn we de gehele wijk doorgelopen om te kijken waar verbetering noodzakelijk is. Diverse punten zijn naar voren gekomen, o.a. overhangend groen, verzakte/losliggende stoeptegels. De punten zijn geïnventariseerd en zijn door de gemeente opgelost.

Socialmedia

Ook de Wijkbelangenvereniging de Hofsteden gaat met de tijd mee. De wijkbelangenvereniging is te volgen via Twitter en facebook

Ons bestuur is vertegenwoordigd in het platform wijkbelangenverenigingen Roden.

Op onze website staan de agenda’s en verslagen van de bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt getracht zoveel mogelijk informatie op de website te plaatsen