Inkomsten en uitgaven over 2015    
             
rek.nr. Inkomsten: 2015 rek.nr. Uitgaven: 2015  
             
8000 contributies  590,00 4330 Bankkosten 186,67  
8900 Gem. subsidie 150,00 4010 Bestuursvergaderingen 181,65  
8590 Rente spaarrek. 8,27 4090 Attenties 20,00  
4000 subsidie elc.kstn.   4010 Jaarvergadering 91,40  
4090 administr.kosten   4090 Bestuursuitje 198,75  
      4340 Kosten website 60,50  
             
             
             
  Totaal 748,27   Totaal 738,97  
        Saldo ink/uit 9,30  
             
  Totaal 748,27   Totaal 748,27  
             
             
             
             
             
      Balans per 31 december 2015      
rek.nr. Debet 2014 2015 Credit 2014 2015
1000 Kas 0,00 0,00 Eigen Vermogen 1.769,09 2.173,39
1100 Rabobank 95,04 396,07 Reserve electr.kasten 754,43 754,43
1110 Spaarrekening 1.818,48 1.526,75      
             
             
nog te incasseren:          
1170 incasso 2015   775,00      
1170 incasso 2014 610,00 230,00      
  Totaal 2.523,52 2.927,82 Totaal 2.523,52 2.927,82
             
             
Aantal  leden per 31 dec 2015: 308   verloop liquiditeiten 1-1-2015 31-12-2015
        Rek.crt 95,04 396,07
aantal INCASSO 155   Spaarrek. 1.818,48 1.526,75
  GEEN INCASSO  153   Kas 0,00 0,00
             
        Telling 1.913,52 1.922,82
        mutaties 2015 9,30