Jaarverslag 2015  Wijkbelangenvereniging de Hofsteden

 

Het afgelopen jaar is het bestuur samen met een aantal wijkbewoners aan de slag geweest met de volgende activiteiten

Electriciteitskasten

Op 5 december 2015 heeft Sinterklaas de twee winnaars van de nog te beschilderen electriciteitskasten bekend gemaakt op CBS De Hoeksteen. Leerlingen van groep 6 mochten een ontwerp indienen. Uit de vele inzendingen zijn twee ontwerpen uitgekozen door het bestuur. We hopen dat deze ontwerpen nog dit jaar op de electriciteitskasten zijn te bewonderen.

Hondenspeelweide

In het voorjaar heeft een delegatie van ons bestuur en twee wijkbewoners een gesprek met wethouder Auwema en mevr. Dekker van de gemeente gehad over een in onze wijk te realiseren hondenspeelweide. De twee wijkbewoners hadden handtekeningen verzameld van voorstander van zo’n weide. Wij als bestuur vonden dit een leuk initiatief en hebben besloten dit project te steunen. Uit het overleg met de wethouder bleek dat hij enthousiast was over dit initiatief/project. De weide is gepland op het veld dat langs de Kastelenlaan vlak voor de bocht met de Hofstedenlaan ligt.

De bewoners van de dichtstbijzijnde woningen (Hunenborg) zijn echter niet allemaal even blij met de realisatie van de weide. Na een publicatie over deze weide in De Krant, bereikte ons de eerste bezwaren. Om onze plannen toe te lichten en deze bewoners de kans te geven hun bezwaren te uitten hebben wij een inloopavond georganiseerd. Hierop zijn 2 tegenstanders van de weide geweest en drie bewoners die aangaven voorstander van de weide te zijn. Twee anders bewoners die tegen de aanleg waren zijn niet op deze inloopbijeenkomst geweest. Zij hebben een kort verslag van deze avond gehad met daarbij de situatietekening van de weide  en de aanplant die de gemeente op de weide gaat aanleggen.

We zijn nu zo ver dat de materialen voor de realisatie aanwezig zijn c.q gemaakt  worden. Medewerking krijgen wij van de Noordenveldse Uitdaging, De Esborg, firma v.d. Sluis en de gemeente Noordenveld (maken tekeningen/meedenken en subsidie uit het Leefbaarheidsfonds).

Het plan is om in april te gaan starten met de werkzaamheden.

Schoonmaakdag

Ook het afgelopen jaar hebben wij met vrijwilligers rommel opgeruimd in onze wijk. Na ontvangst met koffie en cake in CBS De Hoeksteen, zijn de vrijwilligers en de bestuursleden de wijk in gegaan. In totaal zijn er twee containers met zwerfvuil opgehaald.                                                                                                                                                      


“Boef in de wijk”

In  februari 2015 heeft het bestuur, op uitnodiging van de politie en gemeente Noordenveld, deelgenomen aan “Boef in de wijk”. Doel van de actie was het contact tussen de politie en burgers te verstevigen en inwoners alerter te maken op verdachte situatie. Plaats van handeling was onze wijk De Hofsteden. Er deden veertig inwoners van de gemeente Noordenveld mee aan de boevenjacht. De boeven werden gespeeld door agenten, die hierin ’s middags werden getraind.Via twitter (#bidw en #roden) en Burgernet-sms werden de opdrachten verstrekt. De opdracht bestond uit het ontmaskeren van onder meer een inbreker en een fietsendief. Het lukte de agenten om ongezien een fiets te stelen en gereedschap weg te nemen uit een schuur. Er kwamen wel meldingen over verdachte situaties binnen op een speciaal telefoonnummer, maar tot een heterdaadaanhouding leidde het niet. Dit lukte wel bij de boeven die er met een aanhanger vandoor wilden gaan. Zij werden gesnapt. Ook agenten die met een betonschaar over straat liepen werden gezien.

Na afloop kregen alle deelnemers een tijdschakelaar van de gemeente. Degenen die de meeste of beste informatie aan de politie hadden doorgegeven kregen uit handen van burgemeester Van der Laan een mooie prijs.

Wijkschouw

In samenwerking met de gemeente en politie is een wijkschouw gehouden. Hierbij zijn we de gehele wijk doorgelopen om te kijken waar verbetering noodzakelijk is. Diverse punten zijn naar voren gekomen, o.a. overhangend groen, verzakte/losliggende stoeptegels. De meeste punten zijn geïnventariseerd en zijn door de gemeente opgelost. Zie bijlage

Socialmedia

Ook de Wijkbelangenvereniging de Hofsteden gaat met de tijd mee. De wijkbelangenvereniging is te volgen via Twitter en facebook

Ons bestuur is vertegenwoordigd in het platform wijkbelangenverenigingen Roden.

Op onze website wordt getracht zoveel mogelijk informatie te plaatsen