Uitnodiging Algemene Leden Vergadering!

Agenda algemene ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 21 maart 2017 in dorpshuis Nijroon in Nieuw-Roden. De vergadering begint om 20:00 uur.

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering van 15 maart 2016
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2016 wijkbelangenvereniging
 5. Financieel verslag 2016
 6. Toelichting projecten
  1. Hondenspeelweide
  2. Sociale contacten

Pauze

 1. Presentatie Facebook hondenspeelweide
 2. Informatie afvalinzameling gemeente door medewerkers gemeente Noordenveld. Ook voor vragen omtrent inzamelen.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Na afloop van de vergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje aan de bar.