Agenda voor de vergadering van de algemene ledenvergadering wbv. de Hofsteden. De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in OBS Het Valkhof aan de Schonauwen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag Algemene ledenvergadering van 21 maart 2017
  3. Jaarverslag 2017 wijkbelangenvereniging
  4. Financieel verslag 2017
  5. Afscheid voorzitter Bert Akker

Vanaf 20:30 uur

  1. Overlast in de wijk
  2. Ontwikkelingen rond OBS Het Valkhof
  3. Rondvraag
  4. Sluiting