Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van Wijkbelangenvereniging De Hofsteden

Wanneer: Dinsdag 2 april 2019
Hoe laat: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar: CBS de Hoeksteen, Slangenborg 1

Agenda:

 1. Opening
 2. Voorstellen bestuur
 3. Verslag algemene ledenvergadering 13 maart 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Korte terugblik activiteiten in de afgelopen 10 jaar

                 PAUZE

 1. Bespreken resultaten enquête verkeersveiligheid
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Overzicht activiteiten in de afgelopen 10 jaar:

 • Oprichting 25 oktober 2007
 • Huis aan huis wordt gevraagd of men lid wil worden van de wijkbelangenvereniging
 • Aanschaf hondenpoeppaaltjes
 • 30km zone en Heerenveensetuin
 • Diverse verzoeken vanuit de wijk ingebracht bij de gemeente
 • Betrokken geweest bij speelbeleidsplan en verbeteren speeltoestellen in de wijk
 • Pilot dispensers en hondenpoepzakjes
 • Betrokken bij HOV plannen van de gemeente
 • Aanleg hondenspeelweide
 • Activiteiten in het kader van ‘Omzien naar elkaar’
 • Beschilderen elektriciteitskasten
 • Enquête verkeersveiligheid

Een volledig overzicht vindt u hier.

Wilt u lid worden van de wijkbelangenvereniging? Dat kan. Op onze website vindt u alle informatie. U kunt ook een mailtje sturen naar info@dehofsteden.nl met uw naam ,adres, en telefoonnummer. Als u daarbij ook uw bankrekeningnummer vermeldt beschouwen we dat als een machtiging tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie van € 5,00.