In opdracht van de gemeente gaat aannemer Verhoeve Advies en Realisatie in de Havezathenlaan, Hofstedenlaan, Westhove en de Slotlaan in Roden een regenwaterriool aanleggen. Dit is nodig om het regenwater apart af te voeren, zodat het huidige riool minder zwaar belast wordt. Het bestaande riool wordt niet vervangen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

 • Havezathenlaan vanaf de Hofstedenlaan tot de Slotlaan
 • Westhove vanaf de Havezathenlaan tot de Statenlaan
 • Slotlaan vanaf de Havenzathenlaan tot de Kastelenlaan
 • In de berm van de Hofstedenlaan vanaf de Havezathenlaan tot huisnummer 60
 • Langs het voetpad tussen de Hofstedenlaan en Slangenborg

De aannemer begint met het verwijderen van de bestrating. Daarna legt hij de riolering aan en maakt hij de sleuf weer dicht. Daarna komt er een puinfundering op. Als laatste wordt de bestrating weer aangebracht.

Inritconstructies en verhoogde kruisingen

Bij een aantal kruisingen gaat de aannemer zogenaamde inritconstructies maken om de snelheid van het verkeer af te remmen. Het gaat om de volgende kruisingen:

 • Havezathenlaan-Hofstedenlaan
 • Slotlaan-Kastelenlaan
 • Havezathenlaan-Slotlaan
 • Kamphuysen-Slotlaan
 • Elswout-Slotlaan
 • Statenlaan-Slotlaan

Op de kruisingen van de Havezathenlaan met Schonauwen en Westhove worden verhoogde kruisingsvlakken aangelegd. Deze kruisingsvlakken worden uitgevoerd in zwarte / antraciet betonklinkers.

Speciale wateropvang met bergingskratten

Op een aantal plaatsen worden velden met bergingskratten aangelegd. Bergingskratten zijn kunststof bakken met gaten, waaromheen een waterdoorlatende doek gewikkeld wordt. Na hevige regenval wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in deze kratten en vervolgens gedoseerd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier kan meer regenwater opgevangen worden dan in een rioleringsbuis. Dit vermindert de wateroverlast.
Op het kaartje is met rood aangegeven waar de riolering aangelegd word. De krattenvelden voor de extra berging van water zijn in lichtblauw aangegeven.

Planning van de werkzaamheden

In de week van 16 - 20 januari 2012 begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van de bouwkeet en het inrichten van een opslagterrein. Het opslagterrein komt aan de Havezathenlaan bij de kruising met de Hofstedenlaan, tegenover de school.
In de week van 23 - 27 januari begint de aannemer met de riolering in de Slotlaan tot de Havezathenlaan. De riolering wordt hier onder het fietspad gelegd. Vlakbij de Kastelenlaan gaat de riolering onder de Slotlaan door en wordt het water afgevoerd in de sloot.
Hiermee is de aannemer naar verwachting drie weken bezig.
Vervolgens begint de aannemer in de week van 13 - 17 februari in de Havezathenlaan, het deel vanaf de Slotlaan tot Westhove. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
In de week van 5 - 9 maart begint de aannemer in Westhove vanaf de Havezathenlaan tot de Statenlaan. De werkzaamheden in Westhove duren ongeveer drie weken.
In de week van 19 - 23 maart gaat de aannemer weer verder in de Havezathenlaan tot de kruising met de Hofstedenlaan. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
Na de Havezathenlaan begint de aannemer vanaf de week van 16 - 20 april met het leggen van een regenwaterriool langs de Hofstedenlaan vanaf de Havezathenlaan tot de Hunenborg. Bij de Hunenborg wordt het riool langs het voetpad richting de Slangenborg gelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Hierboven staat een globale planning. In verband met de productie en levering van putten is het mogelijk dat de werkzaamheden een week later beginnen. Volgens de planning van de aannemer zijn alle werkzaamheden midden juni gereed. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het weer en eventuele andere onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Havezathenlaan gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer. Vanaf de Hofstedenlaan tot Schonauwen komt de riolering onder de strook tussen de rijbaan en het fietspad. Hier wordt de rijbaan niet afgesloten. Tussen Schonauwen en de Slotlaan komt de riolering onder de rijbaan. In Westhove komt de riolering ook onder de rijbaan. In de Slotlaan komt de riolering onder het fietspad. Hier moeten de fietsers gedurende de werkzaamheden gebruik maken van de rijbaan. Werkzaamheden aan de Hofstedenlaan vinden uitsluitend in de berm plaats. Aanwonenden kunnen hun woning altijd te voet bereiken.

Bron: Website Gemeente Noordenveld