In 2014 willen wij een schoonmaakactie in de wijk organiseren gekoppeld aan het verfraaien van de trafo’s/electriciteitskasten. Op veel plekken staan deze kasten in onze wijk. Soms klein en onopvallend maar soms groot, aan de rand van een speelveld en erg vies. Erg fraai zijn deze kasten niet. 

Wij hebben het idee opgevat om enkele van deze kasten te beschilderen. Onderstaand ziet u voorbeelden hoe geschilderde kasten er uit kunnen zien.

Wij kunnen niet zo maar gaan schilderen daarvoor hebben wij toestemming nodig van de eigenaar van de kasten. In sommige gevallen is Enexis de eigenaar. Enexis gaat in principe akkoord met het beschilderen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en Enexis wil ook eerst de ontwerpen bekijken.  Van wie welke kast precies is moet uitgezocht worden. Inmiddels heeft Enexis van ons een lijst ontvangen van kasten en wij hopen van hun te horen welke kasten wij mogen beschilderen.

Wie gaan de ontwerpen maken? Wij denken aan een ontwerpwedstrijd op de twee basisscholen in onze wijk.

Wie gaat/gaan de kasten schilderen? Indien mogelijk mensen uit onze wijk die (amateur) kunstschilder zijn. 

De schoonmaakactie zal zich dan richten op de omgeving van de kast die geschilderd gaat worden.

Voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Het bestuur van de wbv. bestaat uit vier personen. Willen wij activiteiten organiseren dan hebben wij hulp uit de wijk nodig. Vragen waar wij voor staan is, voor welke leeftijdsgroep is de wedstrijd? Wie beoordeelt de inzendingen? Wie houdt toezicht bij de schilderactiviteiten. Hoe komen we aan namen van wijkbewoners die wellicht zo’n ontwerp op een kast kunnen schilderen?

Er komt erg veel bij kijken. Daarom  vraag ik u namens het bestuur om ons behulpzaam te zijn bij of de organisatie of de uitvoering van de activiteiten. Niet iedereen is in de gelegenheid om ons te helpen maar bent u dat wel (ook al is dit maar voor een korte tijd) meldt u zich dan aan via onze site of email naar (info@dehofsteden.nl). Onze ideeën moeten nog geheel uitgewerkt worden en voor de uitvoering hebben wij vele handen nodig.

Draagt u de wijk een warm hart toe en bent u in de gelegenheid om te helpen, doe dit waar mogelijk. Zo maken we samen onze wijk weer een beetje mooier!

Met vriendelijke groet,

Bert Akker voorzitter wbv de Hofsteden


    

 Op onderstaande site vindt u meer voorbeelden van beschilderde kasten

http://www.ribbelt-stokhorst.nl/Pages/bewonerscommissie/schreurserve/trafokasten.htm

Enkele taken die verricht moeten worden:

-       Organiseren schoonmaakactie waaronder:(draaiboek aanwezig)

-       Aanschaf materiaal

-       Catering

-       Aansturen vrijwilligers

-       Organiseren verfraaien kasten;

-       Overleg scholen voor ontwerpwedstrijd

-       Organisatie wedstrijd en beoordeling ontwerpen

-       Aanschaf materialen voor kasten

-       Zoeken van schilders

-       PR

-       Werven van Fondsen 

Overige activiteiten die we dit jaar nog willen organiseren:

-       Sport & spelmiddag (zoals we afgelopen jaar hebben georganiseerd)

-       Activiteiten voor ouderen c.q. mensen die slecht ter been zijn. Voor wie, wat en hoe we wat gaan doen staat niet vast. Hiervoor hebben we ideeën en suggesties vanuit de wijk nodig. Ook als u mensen kent die aan huis gebonden zijn en het leuk zouden vinden om er een keer uit te gaan meld het ons, wij horen het graag.