Welkom in

Jaarverslag 2023 wijkbelangenvereniging De Hofsteden


Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Ronald Uilenberg (voorzitter), Bert Neven (penningmeester), Jan Donkelaar (secretaris), Alex van Wijngaarden en Henriëtte Johannes.

Op eigen verzoek is de functie van secretaris in het najaar van 2023 overgegaan van Henriette Johannes naar Jan Donkelaar.

Het bestuur is 7 maal bijeen geweest. De vergaderingen zijn bij de bestuursleden thuis gehouden. De Algemene Ledenvergadering is in het Dorpshuis van Nieuw-Roden gehouden op dinsdag 21 maart 2023. 


Activiteiten


Opschoondag: In onze wijk is weer volop meegedaan aan de Landelijke Opschoondag. Het bestuur is zeer content met de vele vrijwilligers ( ongeveer 25) die meedoen aan deze schoonmaakactie. De aftrap was bij CBS de Hoeksteen. Zoals elk jaar beginnen we met koffie/thee/limonade met wat lekkers erbij. Dit lekkers werd verzorgd door Ineke Bruin. Super Ineke! Een goed begin is het halve werk!

Na het inleveren van het opgehaalde afval en de materialen genoten we van een heerlijke lunch aangeboden door de gemeente Noordenveld! Met dank aan alle vrijwilligers kijken we terug op een heel gezellige en geslaagde ochtend!


Jeu de boulesbaan:

Op verzoek van een inwoner is aan de Kastelenlaan (tussen nrs. 58-70) een jeu de boulesbaan gerealiseerd. Deze baan is feestelijk geopend op 26 april 2023. De firma Schaap heeft de baan aangelegd en is voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Noordenveld. 

Een ieder kan van deze jeu de boulesbaan gebruik maken of op het bankje de verrichtingen van de spelers gadeslaan. 

Nieuwe website:

De software van de vorige website was sterk verouderd. Hierdoor werd de site regelmatig gehackt en stroomde de inbox van info@dehofsteden over. In 2023 is overgestapt op een andere provider en is een nieuwe website gebouwd. Het bestuur is bezig met het vullen van de site met de benodigde gegevens.Schouw:

De schouw heeft op 5 april 2023 plaatsgevonden. Aan de schouw deden mee: Bert Neven en Jan Donkelaar (namens Wijkbelangenvereniging bestuur), Cor Wolf en Rob Meeng (wijkbewoners), wijkagent Harry Prak, Ina Kamstra en Theo Kamstra(Toegankelijk Noordenveld) , Koen Hulshof (Welzijn in Noordenveld), Robin Bon en Leonie van Roekel (Gemeente).

Diverse punten die spelen of aandacht verdienen in onze wijk zijn besproken. Daarnaast is tijdens de rondgang gewezen op overhangend groen, losliggende tegels etc. 


OVERIG:


- meldingen over parkeren personeel bij een basisschool; de school is hierop gewezen en alternatieve locatie voor het parkeren aangegeven. 


- Plaatsen bankje in het kader van 15 jaar Wijkbelangenvereniging. Dit bankje staat aan de kruising Hofstedenlaan/Havezathenlaan 


- Ontwikkelingen Tjeenz; samen met omwonenden is een bijeenkomst bij Tjeenz bijgewoond. 


- WBTR regeling (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) voor de wijkbelangenvereniging. Doel is om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op de vereniging/stichting te verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de statuten gewijzigd worden. Hierover heeft overleg met de notaris plaatsgevonden. 


- Platform. Het Platform heeft een onafhankelijke voorzitter en elke wbv kan een vertegenwoordiger afvaardigen in het Platform. Zaken die spelen in de wijken en die wijk overstijgend zijn worden in het Platform besproken. Onze voorzitter vertegenwoordigd de wbv in het Platform.


- Nieuwsbrief; Er zijn 2 nieuwsbrieven verschenen en rondgebracht


- Hondenpoeppaaltjes; de hondenpoeppaaltjes zijn aan vervanging toe. De gemeente Noordenveld komt met een voorstel voor de vervanging. 


- Hondenspeelweide; Van een omwonende kwamen klachten over lawaai in de avonduren op de hondenspeelweide. Vanuit het bestuur zijn hondenbezitters aangesproken over het naleven van de regels. Tevens zijn de regels op een beter zichtbare plek bij de toegang tot de hondenspeelweide opgehangen. Welkom bij wijkbelangenvereniging de Hofsteden! 


Op dit moment zijn wij hard bezig onze nieuwe website in te vullen. Hierdoor kan het zijn dat u nog niet alle informatie hier kunt vinden.


Indien u vragen heeft kunt u deze gemakkelijk via het contactformulier insturen