Wijknieuws

Het bestuur van onze wijkbelangenvereniging De Hofsteden vergadert regelmatig over allerlei zaken aangaande onze wijk. Op deze site staan de verslagen van deze vergaderingen. 

Stel u hier op de hoogte van wat er in onze wijk speelt.

Wilt u reageren? Dat kan ook via info@dehofsteden.nl 

Resultaten van de voorschouw gehouden op dinsdag 9 juni 2020

De voorschouw is gelopen door Bert Neven en Henriëtte Johannes, resp. penningmeester en secretaris van wbv. De Hofsteden.

 Algemeen:

 • Voetpaden liggen er slecht bij. Vaak brede naden met veel onkruid en verzakkingen of opstaande tegels.
 • Veel overhangend groen uit de tuinen maar ook openbaar groen.

 Specifiek:

 • Veel glas rond de glasbak aan begin Havezathenlaan
 • Maaibeleid bij Statenlaan 9? Dit perkje is in tegenstelling tot naastgelegen perkjes niet gemaaid.
 • Zithoek Hofstedenlaan/Havezathenlaan naast de flatjes. (zie foto)
 • Pad in de Heereveensetuin is slecht. En voor de electriciteitskast zit een diepe kuil (zie foto)
 • Wal (langs voetpad laatste huizen aan de rechterkant van de Slotlaan richting het bos ) is verzakt (zie foto)
 • Afval op parkeerplaats de Doom

Overhangend groen of slecht groen onderhoud:

 • Pad tussen Bennink makelaars en huizen
 • Overhangend groen langs het Binnenhof
 • Veel onkruid/gras langs hek OBS het Valkhof aan de Hofstedenlaan
 • Kleine steegjes van de Hofstedenlaan richting de parkeerplaatsen achter de woningen van de Schonauwen slecht onderhouden
 • Overhangende struiken Hofstedenlaan nr. 13/15
 • Voetpad achterste deel Slotlaan (rechterzijde) ligt er slecht bij
 • Groen van tuinen aan Hunenborg hier en daar ver overhangend op trottoir.

Op de website zijn toegevoegd de agenda's en notulen van de in 2020 gehouden bestuursvergaderingen. Kijk hier voor het overzicht.

Ook is de agenda van de algemene ledenvergadering toegevoegd en de verslagen over 2019. Kijk hier voor een lijst van alle jaarvergadering artikelen.

Het Oranjefonds vraagt uw aandacht voor het volgende:

Dit is de vlam. Een symbool van warmhartigheid. Met de raamsticker willen we aandacht vragen voor iedereen die een ander een warm hart toedraagt. We sporen mensen en organisaties aan de raamsticker op te plakken, zodat ze kunnen laten zien dat zij vinden dat niemand in Nederland er alleen voor zou moeten staan. 

Met de campagne Niemand Alleen willen we verbondenheid creëren en mensen de mogelijkheid geven om uit te dragen dat zij klaarstaan voor anderen. We hebben gekozen voor een vlam, omdat die licht geeft in de duisternis en warmte uitstraalt. 

Het zou heel mooi zijn als jouw organisatie dit onder de aandacht van jullie achterban wil brengen. Zo kunnen we samen zorgen dat ons land zich verbonden voelt, dat we kunnen voelen dat er naast alle ellende ook veel moois gebeurt. 

Vraag de vlam snel aan als je vindt dat er meer aandacht mag zijn voor alle mensen die anderen een warm hart toedragen. Help mee dit uit te dragen door deze sticker op het raam van jullie kantoor te plakken. Zo kunnen we verbonden zijn, in een tijd waarin afstand houden noodzakelijk is. Doe je mee?

Sandra Jetten
Directeur Oranje Fonds

Vraag de sticker aan

Doe mee met het Oranjefonds

Een gift voor het Oranjefonds

Om het 'Welzijn in Noordenveld' (WiN) ook in onze wijk te bevorderen zal er op zaterdag 29 augustus van 13 tot 15 uur een 'Fleur op Meeting point' zijn op het Binnenhof. Lees er meer over in onderstaand artikel.

'Maaien en schapen in en rond onze wijk': u heb het het vast al opgemerkt, er is een gewijzigd maaibeleid in onze wijk. En dan bedoelen we niet alleen door de inzet van schapen. Hieronder leest u er meer over.

Bovendien is het bestuur van de wijkbelangenvereniging versterkt met een nieuw bestuurslid: Alex van Wijngaarden. Voor het voltallig bestuur kijk onder het menu: Wijkbelangenvereniging, Bestuur.