Wijknieuws

Hondenspeelweide

Op initiatief van enkele wijkbewoners zijn wij begin dit jaar gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid voor het tot stand brengen van een hondenspeelweide.

Uit onderzoek is gebleken dat hondenbezitters dit een leuk idee vinden en daarom is besloten tot het aanleggen van zo’n weide in onze wijk.

De weide zoals wij die willen aanleggen ligt tussen de tuinen van de bewoners van de Hunenborg en de Kastelenlaan in de bocht met de Hofstedenlaan.

Tussen de rij lindebomen worden veel honden uitgelaten en daarom leek ons dit een goede locatie voor zo’n weide. 

Met name voor de bewoners van de Hunenborg die met hun tuin grenzen aan het voetpad organiseren wij een inloopavond. Op dinsdag 27 oktober a.s. is vanaf 19:30 tot 21:00 uur de mogelijkheid om de tekening van de plaats van de weide te bekijken en informatie te krijgen over de weide. De avond wordt gehouden in CBS De Hoeksteen aan de Slangenborg. 

Wilt u meer weten over deze weide dan bent u welkom op deze inloopavond.

Geachte mevrouw, mijnheer.

Het is gebruikelijk dat de wijkbelangenvereniging wordt geïnformeerd voor uitvoering van werkzaamheden in de wijk.

De uit te voeren werkzaamheden betreffen het vervangen van de riolering onder het fietspad tussen de Stinsenweg en de Kastelenlaan. Daarbij wordt de asfaltverharding verwijderd. Na het vervangen van de riolering is het de bedoeling dat er een betonverharding wordt terug gebracht.

De werkzaamheden wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase betreft het gedeelte tussen de Stinsenweg en De Doom. Hierbij wordt het fietspad en het voetpad volledig afgesloten. Ter plaatse van de rioleringswerkzaamheden wordt een halve wegafzetting geplaatst ten behoeve van het draaien van de kraan.

Daarnaast is de Havezathenlaan en de bushalte bij de Havezathenlaan afgesloten. De tweede fase betreft het gedeelte tussen De Doom en de Kastelenlaan. Hierbij wordt het fietspad en het voetpad volledig afgesloten. Ter plaatse van de rioleringswerkzaamheden wordt een halve wegafzetting geplaatst ten behoeve van het draaien van de kraan.

Daarnaast is De Doom afgesloten. De bushalte bij de Kastelenlaan blijft gehandhaafd.

Op dit moment heeft de uitvoering vertraging opgelopen door ligging van kabels en leidingen, hoge grondwaterstand en een slechte grondslag. Daarvoor heeft de aannemer een andere werkwijze moeten kiezen. Komende maandag 21 september worden de werkzaamheden hervat. Daarbij is het nog afwachten hoe het project verder verloopt in verband met de slechte omstandigheden.

De opleverdatum stond gepland op begin november.

Gemeente Noordenveld - afdeling Realisatie en Beheer.

Betreft: aankondiging Dag van de Mantelzorg

Roden,  1 september 2015

 

Geachte heer, mevrouw,

Elk jaar worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mantelzorg. Ook in Noordenveldheeft het Contactpunt Mantelzorg een programma opgesteld  om mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten. Dit jaar is er een bijzonder programma omdat het de 10e Dag van de Mantelzorg is, die in Noordenveld wordt georganiseerd!

Op dinsdag 10 november is een gezellig en informatief programma georganiseerd bij Fletcher hotel Langewold, Ceintuurbaan Noord 1 in Roden.

Wilt u deze bijeenkomst onder de aandacht van uw leden te brengen?

Programma:

09.30 – 10.00 uur       inloop en ontvangst

10.00 uur                    opening door wethouder Gerrit Alssema     

10.00 – 12.30 uur       informatiemarkt

12.30 – 13.30 uur       lunch

13.30 – 15.00 uur       optreden Theo Driessen

15.00 – 15.30 uur       afsluiting met een hapje en een drankje

 

Alle mantelzorgers zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Graag vóór 2 november aanmelden.

Rozenactie.

Het is niet voor alle mantelzorgers mogelijk om deze bijeenkomst te bezoeken. Wij bezoeken de bij ons bekende mantelzorgers, die niet in staat zijn naar de Dag van de Mantelzorg te komen, thuis en bezorgen een roos.

Als u mantelzorgers kent, die in aanmerking komen voor een attentie wilt u dan naam en adres aan ons doorgeven?

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met WiN (Welzijn in Noordenveld), Schoolstraat 50, 9301 KC Roden tel. 050 –  317 65 00. Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl

Alvast onze hartelijke dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld,

Jannie Houwing

janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl

Inbraken

Deuren en ramen op slot.

Terwijl ons land genoot van de zomerse temperaturen, zwaaiden overal de ramen en deuren open. Waakzaamheid is echter geboden, want "gelegenheid maakt de dief”. Soms wordt het de inbrekers wel heel gemakkelijk gemaakt. Denk hierbij vooral aan een ladder naast een raam, de huissleutel aan een spijkertje in de schuur of een open achterdeur terwijl u bijvoorbeeld voor uw huis staat te praten. De politie en gemeente willen er alles aan doen om woninginbraken tegen te gaan. Maar daarvoor is uw hulp nodig!

De politie van gemeente Noordenveld heeft geconstateerd dat er de afgelopen periode een stijging is geweest van het aantal woninginbraken in de gemeente. De zogeheten ‘flippermethode’ is hierbij een veelgebruikte methode. Bij deze methode ‘flippert’ de inbreker een pasje of stukje plastic tussen de deur en het kozijn waardoor de dagschoot wordt ontsloten. U kunt dit eenvoudig voorkomen door de deur op het nachtslot te draaien of een anti-inbraakstrip aan te brengen. Daarnaast heeft er in de gemeente een babbeltruc plaatsgevonden. Bij deze methode bellen onbekenden bij u aan en gebruiken ze een smoes om binnen te komen. Vervolgens proberen ze bij u binnen buit te maken. Laat dus nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen.

Indien u nog op vakantie gaat, is waakzaamheid eveneens gewenst. Veel mensen weten inmiddels dat het verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. Maar vraag hen dan eveneens om deze ergens uit het zicht neer te leggen. Een grote stapel post op tafel laat weinig te raden over.

De meerderheid van alle aanhoudingen komt van tips door oplettende burgers. Het is dus van belang meteen de politie te bellen bij verdachte situaties. Voor spoedsituaties kunt  u 112 bellen, voor niet spoedeisende situaties 0900-8844.

Om de kans op woninginbraak met 90% te verminderen, kunt u een PKVW-goedgekeurd hang- en sluitwerk aanbrengen op uw deuren en ramen. Dit werkt natuurlijk alleen wanneer u de deuren en ramen daadwerkelijk op slot doet. Ook als u maar even weg bent of op een andere verdieping in huis bent. Vergeet bij het afsluiten van uw woning vooral niet het wc- en kelderraampje, de schuur of garage en de balkondeuren op slot te doen. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl en www.stopdecriminaliteit.nl.

 

Gemeente Noordenveld en de Politie.

Geachte wijkbewoner,

Twee jaar geleden hebben wij met enkele vrijwilligers een gedeelte van onze wijk schoongemaakt. Met name de speeltoestellen hadden onze aandacht. Bij enkele buurtbewoners hebben we aangebeld met de vraag of we schoon water konden krijgen en dit was nooit een probleem. We werden deze dag voorzien van cake (door een vrijwilliger gebakken) en van thee en koffie. De catering werd door vrijwilligers verzorgd. Voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt was het een geslaagde dag! 

Ook dit jaar willen we met vrijwilligers onze wijk door om deze op te ruimen. Dit doen wij op 28 maart a.s. tijdens de nationale opschoondag. Van 10:00 uur tot 14:00 uur willen we de wijk door om  afval op te halen, speeltoestellen  en bankjes etc. schoon te maken. 

Wilt u ons deze dag helpen de boel op te ruimen? 

U hoeft niet de hele tijd mee te werken want dat kan ook een uurtje zijn.

Naast mensen die willen schoonmaken hebben we ook vrijwilligers nodig die voor de koffie en thee zorgen. 1 Vrijwilliger gaat voor ons bakken! Wij hopen dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze wijk en bereid zijn om te helpen. Voelt u zich betrokken maar kunt u niet helpen dan zou een positieve reactie op dit verzoek ook een leuke opsteker zijn. Overigens hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld maar wij hopen op meer aanmeldingen.

 Weet u locaties in onze wijk die dringend aan een schoonmaakbeurt toe zijn dan kunt u ons deze melden.

Onze actie kondigen wij ook aan via facebook en twitter. Wilt u ons volgen en de berichten delen zodat wij meer mensen bereiken?

Met vriendelijke groet,

Bestuur wbv. De Hofsteden.